97mm福利

97mm福利

用四味肥儿丸、九味芦荟丸而愈。清肝益荣汤治肝胆经风热血燥,筋挛结核,或作瘊子。

大便秘或喘满者,先用前胡枳壳汤下之,乃用春泽汤。次年毕姻,不月而复发,一小儿溃疡后,因服牛黄丸,反加四肢无力,项强目直,唇白流涎,手足厥冷,求治于余。

但面色时青,又用地黄丸、逍遥散而安。经曰∶诸呕吐酸,皆属于热。

生人辄至,恐外人由生产房室,或临丧而来,或带醉、或食腥气,因此秽恶之触,皆为害也。先用温中丸二服,痰喘顿止,又用五味异功散而痊。

遂用补中益气汤各加蔓荆子、附子各一钱,不应,乃用人参一两、附子二钱,二剂而应,乃用十全大补汤百余剂而痊。后痕赤作痒,此血气虚热,用八珍汤二十余剂而愈。

盖毒发于表而妄汗之,则腠理开泄,荣卫益虚,转增疮烂,由是风邪乘虚变症者有之。一小儿脓成不溃,误用大黄之类以下脓,泄泻不止,肿硬色白,腹痛欲呕,手足并冷,此脾气虚而复伤也,用异功散加升麻、姜、桂四剂,乃去姜、桂加归、二十余剂,脓溃而愈。

Leave a Reply