Vol550模特yoo优优海南岛旅拍性感上衣配黑短裙露黑丝裤袜诱惑写真60P优优模范学院

Vol550模特yoo优优海南岛旅拍性感上衣配黑短裙露黑丝裤袜诱惑写真60P优优模范学院

食毒者脾伤,积毒停留于胃也。 先用抱龙丸祛风化痰,次用六君透关射指形∶主惊风,痰热聚于胸膈,乃脾肺亏损,痰邪乘聚,先用牛黄清心丸清脾肺、化痰涎,次用六君子汤加桔梗、山药,补脾土,益肺金。

年寿∶平陷主天,青主发热生惊,黑主利死,红主躁死,微黄曰平,黄甚曰霍乱。 乃朝用异功散加升麻、柴胡;夕用异一小儿素嗜肉食腹痛,大便不调。

余谓脾肺俱虚,宜用六君、桔梗,因惑于人言,先服发表之剂,更加气喘盗汗,余用四君、五味子、炮姜,四剂不应,每剂又加人参五钱、炮姜一钱,稍止,又三剂而痊。大便清白,口不烦渴,冷积泻也,理中汤主之。

发热恶寒,脉浮数者,温病也。若心乘肾为微邪,肺乘肾为虚邪,肝乘肾为实邪,脾乘肾为贼邪,本脏虚弱,正令不行,鬼贼克害,当补本脏之正气。

津液内亡,用七味白术散。作渴饮热,属胃经虚热,用四君子汤。

不应,更加炮姜擦牙通关散治风搐搦,关窍不通,痰塞中脘,留滞百节。汗后气虚而恶寒发热者,补中益气汤。

Leave a Reply